AK ÇADIR KARA ÇADIR

  • Yazan–Yöneten: Nurhan TANRIVERDİ
  • Müzik: Ayhan ORHUNTAŞ
  • Koreografi: Sonay BAHÇEKAPI
  • Pedagog-Danışman: M.Ümit GÖRGÜLÜ

Dede Korkut ‘’Boğaç Han‘’, oyununun sahnelenmesi, eğitimde tiyatro adına oldukça önemli bir adımdır. Dede Korkut Hikayesinden kurgulanmış ‘’Boğaç Han‘’ adlı oyunda, fiziksel güç yerine akıl ve bilgi gücünün önemli olduğu ana fikri içerisinde yiğitlik, egemenlik, hile, adalet, dürüstlük, kıskanma kavramları izleyiciye taşınır. 7 Yaş üzeri bir oyun.

Dirse Han ve Bayındır Han’ın aşağıdaki konuşması bize bazı şeyleri anlatmaya yeter kanısındayız.

DİRSE HAN: Hanlar Hanı Bayındır Han!.. Şanı büyük, gücü büyük, bağışlaması büyük Han!... Ben ne ettim de herkesi Ak Çadır’a beni Kara Çadır’a oturttun?... Ne suç işledim de önüme kara kaplarda kara koyun yahnisi koydun?... Beni Oğuz Beylerinin, Türkmen yiğitlerinin önünde mahcup ettin...

BAYINDIR HAN: Yiğit Dirse Han!.. Yiğitlerden yiğitsin!... Yiğitliğine diyecek yok... Gel gör ki, ne oğlun ne kızın var... Dünyada teksin... Yiğitliğin seninle birlikte bitecek., yitip gidecek!... Çocukları olmayanın bugünü de karadır, geleceği de. Çocuğun olmadığı için seni Kara Çadıra oturttuk. Çocukları sevmeyeni biz de sevmeyiz. Şölenimizde yeri yoktur...

(Dirse Han kızar. Bir şey diyemez. Öfkeyle döner. Kara Çadıra yönelir. Okluğunu, yayını alır sahneyi terk eder.)

Dede Korkut devlet adamlarından sıradan insanlara kadar etkili ve öğüt vericidir. Bilgeliği eğitici, öğretici ve tenkit edicidir. Onun bu kişiliği tarih ve toplum yaşantısından gelmektedir. Geçmiş alplerin başından geçen olayları anlatır ve öğüt verir.

Gelecekten Haber Verme:

Korkut Ata söyledi: Ahir zamanda hanlık tekrar Kayı'ya geçecek. Kimse ellerinden alamayacak, ahir zaman olup kıyamet kopuncaya kadar.(Mukaddime)

Destanda geçen örnekte de belirtildiği gibi Dede Korkut gelecekten haberler verirdi. Bu haberleri geçmişte yaşadığı deneyimlere dayanarak söylerdi.

Halkın Onun Sözünü Tutması:

Korkut Ata Oğuz kaminin müşgülün hallederdi. Her ne iş olsa Korkut Ata'ya danışmadan yapamazlardı. Her ne ki buyursa kabul ederlerdi. Sözünü tutup tamam ederlerdi.(Mukaddime)

Hanlardan çobana kadar herkes onun sözüne güvenirdi, ona danışırlardı.

Duasının Allah Katında Kabul Olması:

Ne derse olurdu. Gaipten haber söylerdi. Hak Taala onun gönlüne ilham ederdi.(Mukaddime)
Dede Korkut dedi: (Kılıç) Çalarsan elin kurusun dedi. Hak Taala'nın emri ile Deli Karçar'ın eli yukarıda asılı kaldı. Zira Dede Korkut keramet sahibi idi, dileği kabul olundu. (Kam Püre'nin Oğlu Bamsı Beyrek Destanı)