SAKLAMBAÇ

  • Yazan–Yöneten: Nurhan TANRIVERDİ
  • Müzik: Ayhan ORHUNTAŞ
  • Koreografi: Sonay BAHÇEKAPI
  • Pedagog-Danışman: M.Ümit GÖRGÜLÜ

Müzikli komedi oyunumuz, küçük, küçücük bir ülkede geçer. Bu samimi ülkede yaşayanlar ürettikleri ürünleri ortaklaşa paylaşırlar. Ülkenin yöneticisini de kendi içlerinden seçerler.; değirmenci, çiftçi ve işçinin ortak bir kararla seçtikleri Fırıncı, aynı zamanda ülkenin yöneticisidir..

Ülke halkının mutlu bir yaşamları vardır. Herkes birbirleriyle anlaşarak neşeli, eğlenceli bir yaşam sürmektedir.

Fakat bir gün ülkeye kötüler gelir. Ülke halkını birbirine düşürüp ülke yönetimini ele geçirirler.

Kötüler üretime hiç katılmaz, yan gelip yatarlar ama üretilenlere de el koyarlar. Üretenlere ise ölmeyecekleri kadar ürün verirler.

Bu durumdan rahatsız olan ülke halkı çözüm yolu aramaya koyulur. Fakat bu çözüm yolu şiddete dayalı değil, akıl yoluyla yapılan planlardır.

Bu planları tek tek uygulayan halk, ülkelerini kötülerin elinden almayı başarır. Barış ve kardeşlik içerisinde mutlu yaşamlarına geri dönerler.